Ohlédnutí za Růžovým říjnem – Prevence rakoviny prsu

Mnoho let je i v České republice měsíc říjen měsícem boje proti rakovině prsu. Není to jen tak pro nic za nic. Stejně jako v okolní Evropě narůstají v ČR každoročně počty nově nemocných žen s rakovinou prsu. Jedná se o nejčastější rakovinné onemocnění žen – tvoří až 16 % všech případů rakoviny u žen. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. promluvila 19. 10. 2018  na toto téma v Českém rozhlasu. Přinášíme Vám záznam z celého rozhovoru a výpis některých otázek, na něž dostanete během poslechu odpovědi.

  • Co ukazují poslední čísla ze světa a ČR?
  • Jak se změnila v poslední době diagnostika nemocí prsu?
  • Jak by měla vypadat účast na screeningu, s níž by byli lékaři spokojeni?
  • Kde je onen zakopaný pes, proč ženy nechodí na screening v hojnějším počtu?
  • Je mamografické vyšetření nezbytně nutné a může skutečně mamograf situaci zhoršit?
  • Kolika ženám diagnostika mamografem dokázala zachránit život?
  • Kdy je vhodné začít s preventivním vyšetřením mamografem?
  • Jak spolehlivá jsou vyšetření mamografem a ultrazvukem?

Celý rozhovor s dalšími neméně zajímavými otázkami se přehrajete prostřednictvím přehrávače výše, případně jej naleznete i v tomto odkazu.

Podstatnou součástí prevence u mladých žen je samovyšetření. Přes významné pokroky v medicíně neztratilo pravidelné samovyšetřování na svém významu. Pokud mladá žena kombinuje samovyšetření a ultrazvukové vyšetření alespoň jednou za 2–3 roky jako samoplátkyně, nic lepšího pro sebe nemůže udělat.

Prsní žláza prochází s věkem stejnými změnami jako ostatní části těla, zejména ztrátou pružnosti nebo ochablostí. Z tohoto důvodu začínáme využívat mamograf, který dokáže zobrazit detaily i po změně stavby prsu. S přibývajícím věkem hledáme také mikrokalcifikace a nehmatná ložiska, v čemž je mamografie nepřekonatelná. Pokud se zhoubný nádor najde v minimálním nehmatném stadiu nebo ve stadiu mikrokalcifikací, žena se zpravidla úplně uzdraví. Všechny ženy v České republice mají právo na pravidelnou mamografii od 45. roku věku, Český screeningový program navíc jako jediný na světě nemá horní věkový limit.

Někdy se stane, že mamografie neposkytne ideální množství informací. Je to u žen, jejichž přestavba prsní žlázy pokračuje pomaleji. Vzhledem k tomu, že struktura prsu je zatím někde mezi mladou a starší formou, použijí se obě metody. Po mamografii, která je vždy prioritní, se doplní ultrazvuk. Je však třeba zdůraznit, že samotný ultrazvuk by přinesl málo informací, zatímco v kombinaci s mamografem je nelze překonat.

Ve screeningových centrech pracují lékaři radiologové – mamodiagnostici, kteří jsou na problematiku a zobrazování prsní žlázy specializovaní. Systém center je efektivní především ve snížení počtu umírajících žen. Proto je těžko pochopitelné, že si stále více než třetina žen nenašla cestu do preventivních screeningových center. V České republice jsou překvapivě velké rozdíly v přístupu žen ke zdraví. V kraji Vysočina dochází na pravidelnou mamografii jednou za dva roky 77 % žen. Naopak v Praze a okolí dochází jen 57 % žen. Tedy pouze každá druhá, zatímco na Vysočině tři ženy ze čtyř vědí, že jim mamografie opravdu pomáhá. Tento trend se v hlavním městě drží celá léta a nelze mu přijít na kloub. Návštěvnost v Praze a okolí je tak dokonce nižší než celorepublikový průměr, který je 62 %.

Lze jen doufat, že růžový měsíc říjen v letošním roce rozšířil důležité informace o kvalitní prevenci i mezi ženy, které si dosud myslely, že se jich problém rakoviny prsů netýká. V měsíci říjnu se mimo jiné dozvěděly, že většina nemocných žen pochází z rodin, kde se rakovina prsů nikdy nevyskytla.

Navštivte naše moderní mamografické centrum