Náš tým

Domů / O společnosti / Náš tým

MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.

Zakladatelka sítě Mamma center BREAST UNIT PRAGUE, mamodiagnostice se věnuje od roku 1994. Členka Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR, předsedkyně Komise odborníků pro mamární diagnostiku RS ČLS JEP,  předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR, předsedkyně Správní rady Aliance žen s rakovinou prsu, předsedkyně Okresního sdružení ČLK.

MUDr. Jana Frýbová Praha Mamma centrum

MUDr. Jana Frýbová

MUDr. Frýbová ukončila Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v r. 1981, 3 roky pak působila v ÚVN Střešovice na RDG oddělení. Dále pracovala na poliklinice v Praze 6, od roku 1996 se začala profesně věnovat diagnostice onemocnění prsu v rámci polikliniky. V roce 2000 nastoupila do specializovaného centra pro nemoci prsu – DTC, Medicon, od roku 2012 pracuje jako vedoucí lékařka oddělení v Breast Unit Prague.

MUDr. Jana Žížalová

MUDr. Žížalová maturovala na SZŠ Praha 1 a následně pracovala jako asistentka na katedře histologie FVL UK. V roce 1990 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze,  kde následně do roku 1992 také pracovala jako internistka. V roce 1992 nastoupila na RDG oddělení Nemocnice s Poliklinikou Praha 9, kde také složila atestaci v oboru Radiologie. V letech 2000 – 2011 působila v Mamma Centru Zelený pruh, od roku 2012 pracuje v Breast Unit Prague.

MUDr. Ida Topolová


Po absolvování 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy pracovala od r. 1998 – 2002 v Nemocnici na Homolce jako radiodiagnostik se zaměřením na CT vyšetření.
Od r. 2008- 2015 specializována v oboru radiodiagnostiky – mamodiagnostiky v Medicon Services s.r.o.
Od r. 2015 působí jako mamodiagnostik v BU Prague No 1 a.s.

MUDr. Gabriela Matějková

MUDr. Matějková absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2004. Poté nastoupila na Kliniku zobrazovacích metod ve Fakultní nemocnici v Motole, kde se také poprvé setkala s mamodiagnostikou. V roce 2010 složila atestaci v oboru Radiologie a zobrazovací metody. V roce 2016 nastoupila v Centru pro nemoci prsu a od roku 2017 doposud pracuje na Breast Unit Prague.

MUDr. Monika Strahlová

MUDr. Strahlová absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2009, poté nastoupila do Krajské nemocnice v Klatovech, kde pracovala na radiodiagnostickém oddělění do r. 2014. V témže roce přestoupila na Kliniku zobrazovacích metod v Motole, kde následující rok absolvovala atestaci v oboru Radiologie a zobrazovací metody. Od roku 2016 do současnosti se věnuje mammodiagnostice na BU Prague.

MUDr. Lucie Reifová

V roce 1989 ukončila s vyznamenáním studium na Fakultě všeobecného lékařství. Nejprve pracovala na onkologii Kladno a po ukončení mateřské dovolené v r. 1994 nastoupila do Nemocnice Na Bulovce na Ústav radiační onkologie, kde pracuje dodnes. V roce 1996 atestovala z radioterapie I. stupně a v roce 1999 z radioterapie II. stupně. Od roku 1999 se specializuje na nádorová onemocnění prsu a od roku 2012 je vedoucí prsní poradny a mamologického týmu Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce. Od roku 2014 jsem vedoucí lékařkou ambulantního úseku ÚRO NNB.
 Jako externí pracovník IPVZ přednáší na kurzech postgraduálního vzdělávání pro obory chirurgie a posudkového lékařství. Je autorkou řady článků o karcinomu prsu v českých časopisech. Od r. 2005 je spoluřešitelkou klinických studií týkajících se převážně karcinomu prsu.
Od roku 2017 pracuje jako onkoložka v Breast Unit Prague na částečný úvazek.

Bc. Markéta Boháčová

Vedoucí radiologická asistentka

Po studiu na SZŠ na Alšově nábřeží v Praze v oboru radiologický laborant v roce 1987 absolvovala pomaturitní specializační studium v Brně. V roce 2007 úspěšně ukončila bakalářské studium na ZSF JU v Českých Budějovicích v oboru radiologický asistent. Poprvé se s mamografií setkala v roce 1994 na stáži v St. Elizabeth-Krankenhaus v Kolíně nad Rýnem. Od roku 1996 pracovala 15 let v Mamma centru Zelený Pruh, z toho 9 let na pozici vedoucí radiologické asistentky. V roce 2011 přešla do Breast Unit Prague.

Každoročně od roku 2014 přednáší na specializačním mamografickém kurzu pro radiologické asistentky v IPVZ v Praze.