Kódy diagnóz a vykazování

Domů / Pro odborníky / Kódy diagnóz a vykazování

Doporučené kódy diagnóz pro mamografické i ultrazvukové vyšetření

Preventivní:

Z12.3, N95.1, Z80.3, Z87.7, Z91.8 , N60.0 – N60.9, N64.0 – N64.4

Diagnostické:

N63, N61, C50, D486, N645

Nárok na preventivní (screeningovou) mamografii hrazenou ze zdravotního pojištění má každá žena, pokud splňuje tyto podmínky:

• asymptomatická
• věk nad 45 let
• od poslední screeningové mamografie uběhlo více než dva roky (interval si ZP na den hlídají)
• žádanka od gynekologa nebo praktického lékaře

 

Screeningová mamografie není zahrnuta to indukované péče lékaře, a to včetně doplňujícího ultrazvuku a nově i core-cut biopsie.
Pokud žena nesplňuje výše uvedené podmínky, může jí být provedena preventivní mamografie za úhradu (viz ceník). Podmínkou je věk nad 40 let (mimo vyšetření před kosmetickou operací) a poslední mamografie více než před rokem. Nejčastěji je toto hrazené vyšetření doporučeno ženám v mezidobí mezi dvěma screeningovými mamografy při užívání HRT.
Samostatné preventivní ultrazvukové vyšetření prsou není hrazeno zdravotními pojišťovnami, ale lze ho provést na přímou platbu klientky (viz ceník). Toto vyšetření není nijak věkem omezeno.

Diagnostická mamografie a diagnostický ultrazvuk je indikován u žen symptomatických. Jedná se o pacienty (ženy i muže) každého věku. Mohou mít některý z příznaků: hmatný tumor nebo rezistenci, krvavý výtok z bradavky, stažení bradavky, zatažení kůže, zatvrdlina, ekzém na bradavce nebo jiné klinické známky onemocnění prsu. Toto vyšetření jde do indukované péče lékaře. Pro diagnostické vyšetření je důležitá správná volba číselné diagnózy na žádance (viz výše).
Lékař radiolog je zodpovědný za výtěžnost vyšetření, tzn., že vybírá zobrazovací metodu první volby (mamograf či ultrazvuk) a následující postup vyšetření. Pokud je vhodné po diagnostické mamografii provést biopsii, nemůžeme si na rozdíl od screeningové mamografie to vyšetření indikovat sami. Proto můžete být požádáni o vystavení žádanky na toto vyšetření. Prosíme o spolupráci, naši lékaři žádají o toto vyšetření ve zcela odůvodněných případech.

 

Pokud je ze žádanky a ze všech ostatních údajů, které má lékař-radiolog screeningového centra k dispozici (včetně např. osobní anamnézy ženy) zřejmé, že se jedná o preventivní mamografické vyšetření, nikoliv diagnostickou mamografii, může radiolog dg. změnit a v popisu zdůvodnit, proč změnil typ vyšetření z diagnostického na preventivní.
Situace může být pochopitelně i opačná – v odůvodněných případech změna preventivní mamografie na diagnostickou.

Správné vykazování

Mamografie

Preventivní mamografie – (dg. Z12.3, N60.0 až N60.9, N62, N64.0 až N64.4, D24, N95.1, N95.9)

Nárok na preventivní (screeningovou) mamografii hrazenou ze zdravotního pojištění má každá žena, která splňuje tyto podmínky:

  • asymptomatická
  • dovršení 45 let věku
  • od poslední screeningové MG uběhly minimálně dva roky (ZP si interval na den hlídají)
  • žádanka od praktického lékaře nebo gynekologa

Klientky pojišťovny OZP mohou využít speciálního programu své pojišťovny a podstoupit preventivní mamografické vyšetření zdarma jednou za dva roky již od 40 let. Ve věkové skupině 40-44let není na preventivní mamografické vyšetření potřeba žádanka od ošetřujícího lékaře. Po dovršení 45 let se se již jedná o běžnou screeningovou mamografii a žádanka k vyšetření potřeba je stejně jako pro klientky ostatních zdravotních pojišťoven.

Screeningová mamografie není zahrnuta do indukované péče odesílajícího lékaře, a to včetně doplňujícího UZ vyšetření a core cut biopsie.

 

Diagnostická mamografie ( dg. C50, N61, N63, N64.5, D05.1, D48.6)

Diagnostická mamografie je indikována u symptomatických pacientek a pacientů. Provádíme ji po dovršení 40 let věku, nebyla-li již provedena v posledním roce (u onkologických pacientů lze provádět častěji). Ze závažných diagnostických důvodů lze mamografii provést i v mladším věku – o indikaci vyšetření rozhoduje lékař radiolog.

Příznaky pro provedení diagnostické mamografie jsou: hmatná rezistence v prsu, krvavá sekrece z bradavky, kožní změny na bradavce a další klinické známky onemocnění prsu.

Proto, aby bylo diagnostické vyšetření hrazeno ze zdravotního pojištění, je nutné, aby klientka měla žádanku se správnou diagnózou a/nebo popsanými klinickými obtížemi. Toto vyšetření jde do indukované péče odesílajícího lékaře.

 

Ultrazvukové vyšetření

Ultrazvukové vyšetření se provádí u žen do 40let (preventivní i diagnostické) nebo jako doplnění k mamografickému vyšetření. Ultrazvukovou prevenci nehradí v současné době žádná zdravotní pojišťovna v žádné věkové skupině. Klientky si mohou uhradit ultrazvukovou prevenci samy podle aktuálního ceníku, v takovém případě není k vyšetření potřeba žádanka. Stejně tak ženy ve věkové skupině nad 45let si mohou v meziobdobí screeningových mamografií samy uhradit ultrazvukovou prevenci. Mamograf a ultrazvuk jsou vyšetřovací metody které se doplňují, nikoliv nahrazují – pokud si žena ve screeningovém věku z osobních důvodu screeningovou mamografii nepřeje, nelze místo toho provést preventivní ultrazvukové vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění.

Diagnostické ultrazvukové vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou lze provést u žen i mužů všech věkových kategorií na základě správné diagnózy na žádance a/nebo na žádance uvedených klinických obtíží (hmatná rezistence v prsu, krvavá sekrece z bradavky, kožní změny na bradavce a další klinické známky onemocnění prsu) – (diagnózy C50, N63, N61, D48.6, N64.5, D05.1).

 

Lékař radiolog je zodpovědný za výtěžnost vyšetření, tzn., že vybírá zobrazovací metodu první volby (mamograf či ultrazvuk) a následující diagnostický postup.

Pokud je ze žádanky a ze všech ostatních údajů, které má lékař-radiolog screeningového centra k dispozici (včetně např. osobní anamnézy ženy) zřejmé, že se jedná o preventivní mamografické vyšetření, nikoliv diagnostickou mamografii, může radiolog dg. změnit a v popisu zdůvodnit, proč změnil typ vyšetření z diagnostického na preventivní.
Situace může být pochopitelně i opačná – v odůvodněných případech změna preventivní mamografie na diagnostickou.

Potřebujete vědět více? Můžete přejít na článek o správném vykazování.