Onkologická ambulance

Domů / Pro pacienty / Onkologická ambulance

Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen na celém světě a Česká republika bohužel není výjimkou. Přestože počet těchto onemocnění trvale stoupá, úmrtnost se nezvyšuje – díky pokroku v diagnostice a léčbě. Pokud je zhoubný nádor prsu nalezen včas, lze dobře léčit a vyléčit. V případě pokročilejších nálezů lze onemocnění přinejmenším převést do chronického stádia. V našich Mamma centrech je pro léčbu žen i mužů s rakovinou prsu otevřena Onkologická ambulance MUDr. Reifové.

Onkologická léčba

Léčba rakoviny prsu je komplexní a zahrnuje mj. lokoregionální (místní) léčbu – chirurgické odstranění nádoru nebo výjimečně celého prsu a odstranění minimálně jedné mízní podpažní uzliny a někdy také následné ozařování prsu nebo i mízních uzlin.

V systémové léčbě (cílené na cirkulující nádorové buňky nebo mikrometastázy) využíváme chemoterapii (cytostatika podávaná převážně nitrožilně), biologickou léčbu (v případě, že je na ni nádor citlivý) a velmi často i hormonální léčbu (v tabletové formě). Pro každého je terapie určena individuálně s ohledem na pacientku (eventuelně pacienta), rozsah nádoru, charakteristiku nádoru zjištěnou při biopsii, celkový stav pacientky a v neposlední řadě s ohledem na přání pacientky.

V onkologické ambulanci se pacientka dozví typ zhoubného nádoru, návrh dalšího postupu a lze probrat na místě všechny možnosti léčby. V případě, že je indikován chirurgický zákrok, je žena ihned objednána na další doplňující vyšetření a odeslána chirurgovi k výkonu.

Po operaci se pacientka se zprávou opět vrací do onkologické ambulance ke zhodnocení výsledků a k domluvení další léčby. V příjemném prostředí prostoru ambulance a v klidu lze probrat všechny možnosti a přání ženy, dle její volby třeba i s rodinnými příslušníky nebo jiným doprovodem.