O společnosti

Domů / O společnosti

Naše poslání

Naše poslání je dokázat ženám, že se nemusí bát rakoviny prsu. Úmrtnost na toto onemocnění se od zavedení screeningového programu v ČR neustále snižuje.

Jedním z hlavních důvodů tohoto úspěchu je, že stále více žen navštěvuje kvalitní screeningová centra pravidelně. Díky tomu zkušení lékaři včas stanoví případnou diagnózu. Umožní tak léčit rakovinné onemocnění v době, kdy ještě není rozšířeno do celého organismu pacienta.

Naše pracoviště navštíví ročně přes 50.000 žen, naše lékařky diagnostikují 8 – 12 nádorů prsu týdně. Většinu z nich v počátečním stádiu, kdy jsou dobře léčitelné. Můžeme tedy konstatovat, že ročně zachráníme několik stovek životů!

BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje a Hradčanská jsou pracoviště specializovaná na diagnostiku zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Centra již na počátku fungování obdržela akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro provádění mamografického screeningu. Naši odborníci pod vedením prim. MUDr. Miroslavy Skovajsové Ph.D. poskytují odborné rady nemocným ženám v době nemoci i po léčbě, ale i zdravým ženám s vyšším osobním nebo rodinným rizikem vzniku nádorového onemocnění.

Pro koho tady jsme

Jsme tu pro všechny, kteří berou své zdraví vážně. Záměrně je použito slovo kteří, protože onemocnění prsu se nevyhýbá ani mužům.
Provádíme úplnou škálu mamární diagnostiky. Do našeho centra mohou přijít zdravé ženy na preventivní vyšetření buď v rámci mamografického screeningu plně hrazeného zdravotní pojišťovnou, nebo pokud nesplňuji podmínky věku, na vlastní úhradu (ceník vyšetření). Většina zdravotních pojišťoven hradí pravidelně screeningovou mamografii jednou za dva roky od 45 let věku.
Na vyšetření mohou samozřejmě přijít i ženy a muži, u kterých se již vyskytl problém a mají doporučení na tzv. diagnostickou mamografii, nebo na některý z diagnostických či léčebných výkonů (např. biopsie, punkce apod.). Zároveň nabízíme i konzultační služby.

Proč k nám

Pracoviště BREAST UNIT PRAGUE vznikly podle standardních požadavků European Society of Mastology (EUSOMA) a Europa Donna na fungování screeningových jednotek. Pracoviště jsou nadstandardně vybavena nejmodernější mamografickou a sonografickou technikou se všemi potřebnými návaznostmi. Odborným i organizačním garantem je průkopnice českého mamárního screeningu a integrované diagnostiky prsní žlázy, MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Další odbornice v diagnostice prsu s mnohaletou praxí jsou lékařky MUDr. Jana Frýbová, MUDr. Jana Žížalová, MUDr. Ida Topolová a další se věnují diagnostice prsní žlázy jako své hlavní specializaci. Všechny lékařky mají letitou zkušenost s prováděním intervenčních výkonů na prsní žláze. Jde o běžné biopsie i odběr vzorků pod stereotaktickou kontrolou ale i označování operačního pole před operací. Rutinně provádějí sledování efektu chemoterapie u pacientek léčených v tzv. neoadjuvantním režimu. Sonograficky posuzují kvalitu implantátů u žen po zvětšení prsů, ale také hodnocení všech stavů po estetických výkonech na prsu.