Nemoci prsu

Nezhoubná onemocnění prsu

= onemocnění či změny bez přítomnosti nádorových buněk. Můžeme je rozdělit do dvou skupin:

V budoucnosti nehrozí jejich zvrat v nádorové onemocnění

 1. Záněty prsu – typické pro laktaci i mimo ni. Většinou jsou přítomny známky zánětu (zarudnutí, bolest, otok, horečka a postižené místo je horké). Léčba spočívá v podávání antibiotik.
 2. Benigní léze
  1. Cysty(dutinky naplněné hormonálním obsahem, někdy se jejich obsah, pokud pacientce činí obtíže, vyprázdní pomocí punkce)
  2. Fibroadenom(nezhoubné klubko zmnoženého vaziva), lipom (útvar z tukové tkáně)
  3. Lipom – útvar z tukové tkáně.
 3. Vrozené anomálie– vpáčené bradavky od narození, nevyvinutí prsu či stranová asymetrie. Jedná se o estetický problém eventuálně řešitelný cestou plastické chirurgie.
 4. Gynekomastie -zvětšení prsní žlázy u mužů. Příčina je často hormonálního charakteru.
 5. Mastopatie – změna architektoniky žlazového tělesa prsu, někdy je provázena zvýšenou bolestivostí prsu.

Potenciální možnost zvratu v nádorové onemocnění nelze vyloučit.

Mnohočetná papiloamatóza
ADH – atypická duktální hyperplazie
Phyllodes tumor

Všechny tyto nálezy jsou preventivně chirurgicky odstraňovány.