Růžový říjen – bojujme proti rakovině prsu společně

Mnoho let je i v České republice měsíc říjen měsícem boje proti rakovině prsu. Není to jen tak pro nic za nic. Stejně jako v okolní Evropě narůstají v ČR každoročně počty nově nemocných žen s rakovinou prsu. Trendy nárůstu jsou stejné jako v ostatních evropských zemích. A co to znamená konkrétně? Každý rok onemocní v česku několik tisíc žen, v roce 2016 to bylo 7 300. Na tato čísla se můžeme podívat ještě jinak. V naší zemi onemocní každá osmá až desátá žena, a to kdykoli během svého života. Nemoc se může objevit už před třicítkou a od té doby riziko neustále narůstá.

Měsíc říjen je tady proto, aby se k ženám dostalo co možná nejvíce správných informací. Boj s rakovinou prsu zatím není o tom, jak rakovinu prsní žlázy vymýtit, ale jak se proti ní postavit. Ženy se musí v první řadě dozvědět, že od té doby, co se zavedl v České republice pravidelný mamografický screening od 45 let věku do konce života, klesla úmrtnost o 30 %. Jinak řečeno: uzdravuje se a přežívá o 30 % více žen. To je významné číslo. Konkrétně se za tím číslem od roku 2003 skrývá více, než 37 tisíc žen, které se díky včasné diagnostice vrátily do plnohodnotného života. Většina z nich se uzdraví úplně, anebo jim léčba poskytne podstatné roky života navíc.

Efektivní boj s tak zákeřným nepřítelem, jako je rakovina, musí mít dobrou taktiku. Speciální doporučení totiž platí pro ženy před menopauzou, které ještě menstruují nebo dokonce rodí děti. Zcela jiný přístup k prevenci pak musí zaujmout ženy ve středním a vyšším věku, po menopauze.

Mladé ženy totiž mají narozdíl od žen starších tak hutnou strukturu prsní žlázy, že pro ně mamograf není vhodný k preventivnímu vyšetření. Lépe se v tomto případě uplatní ultrazvuk (sonografie, sono). Pokud však vyšetřujeme ultrazvukem namísto mamografu plošně ženy starší, mohou být drobné nádory přehlédnuty. V tomto případě se totiž pohybujeme na hranici možností samotného přístroje. To platí především o mikrokalcifikacích, které z pravidla nejsou agresivní. Mikrokalcifikace ale především vyhledáváme u žen po menopauze.

Podstatnou součástí prevence u mladých žen je samovyšetření. Přes významné pokroky v medicíně neztratilo pravidelné samovyšetřování na svém významu. Pokud mladá žena kombinuje samovyšetření a ultrazvukové vyšetření alespoň jednou za 2–3 roky jako samoplátkyně, nic lepšího pro sebe nemůže udělat.

Prsní žláza prochází s věkem stejnými změnami jako ostatní části těla, zejména ztrátou pružnosti nebo ochablostí. Z tohoto důvodu začínáme využívat mamograf, který dokáže zobrazit detaily i po změně stavby prsu. S přibývajícím věkem hledáme také mikrokalcifikace a nehmatná ložiska, v čemž je mamografie nepřekonatelná. Pokud se zhoubný nádor najde v minimálním nehmatném stadiu nebo ve stadiu mikrokalcifikací, žena se zpravidla úplně uzdraví. Všechny ženy v České republice mají právo na pravidelnou mamografii od 45. roku věku, Český screeningový program navíc jako jediný na světě nemá horní věkový limit.

Někdy se stane, že mamografie neposkytne ideální množství informací. Je to u žen, jejichž přestavba prsní žlázy pokračuje pomaleji. Vzhledem k tomu, že struktura prsu je zatím někde mezi mladou a starší formou, použijí se obě metody. Po mamografii, která je vždy prioritní, se doplní ultrazvuk. Je však třeba zdůraznit, že samotný ultrazvuk by přinesl málo informací, zatímco v kombinaci s mamografem je nelze překonat.

Ve screeningových centrech pracují lékaři radiologové – mamodiagnostici, kteří jsou na problematiku a zobrazování prsní žlázy specializovaní. Systém center je efektivní především ve snížení počtu umírajících žen. Proto je těžko pochopitelné, že si stále více než třetina žen nenašla cestu do preventivních screeningových center. V České republice jsou překvapivě velké rozdíly v přístupu žen ke zdraví. V kraji Vysočina dochází na pravidelnou mamografii jednou za dva roky 77 % žen. Naopak v Praze a okolí dochází jen 57 % žen. Tedy pouze každá druhá, zatímco na Vysočině tři ženy ze čtyř vědí, že jim mamografie opravdu pomáhá. Tento trend se v hlavním městě drží celá léta a nelze mu přijít na kloub. Návštěvnost v Praze a okolí je tak dokonce nižší než celorepublikový průměr, který je 62 %.

Lze jen doufat, že růžový měsíc říjen v letošním roce rozšíří důležité informace o kvalitní prevenci i mezi ženy, které si dosud myslely, že se jich problém rakoviny prsů netýká. V měsíci říjnu se mimo jiné dozvědí, že většina nemocných žen pochází z rodin, kde se rakovina prsů nikdy nevyskytla.

Navštivte naše moderní mamografické centrum