Kdy musím mamograf hradit sama

Domů / Pro pacienty / Preventivní vyšetření / Kdy musím mamograf hradit sama
  • Je mi více než 40 let a je to více než jeden rok od posledního mamografického vyšetření
  • Je mi více než 40 let a v posledních dvou letech jste měla mamograf na našem pracovišti
  • Je mi více než 40 let, užívám hormonální substituční terapii (HST, HRT) a preventivní mamograf na žádanku od lékaře jsem měla před rokem
  • Je mi více než 40 let a přeji si být vyšetřena, vzhledem k rodinným či osobním rizikovým faktorům.

U žen užívajících v menopauze hormonální substituční terapii (HST, HRT) je vhodné provést mamografické vyšetření každý rok. Vzhledem k tomu, že nárok na preventivní mamografii hrazenou ze zdravotního pojištění má žena pouze jedenkrát za dva roky, hradí si v tomto případě každý druhý rok vyšetření sama. Stejně je tomu i u žen, které si přejí být vyšetřeny vzhledem k osobním či rodinným rizikovým faktorům 1x ročně, i když neužívají HST (týká se žen nad 40 let věku).

U mladších žen, které nemají známky onemocnění prsu, ale vyskytují se u nich osobní či rodinné rizikové faktory nebo chtějí jen mít jistotu, že jsou zdravé, lze provést preventivní ultrazvukové vyšetření za úhradu.