Pojmem biopsie se rozumí odběr vzorku z podezřelého okrsku žlázy prsu za účelem přesného histologického určení původu těchto změn.

Pokud se lékař k biopsii rozhodne, není důvod ke zbytečným obavám nebo panice. K tomuto výkonu přistupujeme v případě, kdy z dostupných zobrazovacích metod nelze jednoznačně určit povahu nálezu. Musíme pamatovat na to, že ani oko zkušeného lékaře není mikroskop, a proto je k definitivní diagnóze vždy zapotřebí histologický rozbor odebraných vzorků.

V našem centru provádíme celkem tři typy biopsií a lékař vždy určí, která bude pro konkrétní pacientku nejlepší podle povahy nálezu.

Tyto výkony se provádějí každý týden, pacientku vždy objednáme na nejbližší možný termín.

Cílem je zjištění přesného histologického složení nejednoznačné formace v prsu. Biopsie indikuje pouze lékař na základě nejasného výsledku vyšetření MG a UZ. Pacientku na biopsii objednává radiologická asistentka přímo ve vyšetřovně.

Ultrazvuk

Core-cut biopsie

Core-cut biopsie patří mezi nejběžnější typy biopsie. Přistupujeme k ní tehdy, pokud jsme pomocí zobrazovacích metod objevili ohraničené ložisko, u kterého nemůžeme přesně určit původ.

Před core-cut biopsií není potřeba speciální příprava pacientky, vždy je však potřeba ověřit, zda pacientka užívá léky na ředění krve a zda nemá alergii na lokální anestetika. Ani v těchto případech není biopsie kontraindikována, pouze se dle potřeby upraví diagnostický postup.

Core-cut biopsie se provádí za kontroly ultrazvuku, pacientka tedy pohodlně leží na zádech nebo na boku a lékař provede odběr vzorků.

Výkon začíná znecitlivěním místa vpichu použitím lokálního anestetika, tenkou jehličkou se do kůže a podkoží vpraví znecitlivující látka. Tento vpich může být poněkud nepříjemný, ale díky působení anestetika dále pacientka žádnou bolest neucítí. Následuje samotný odběr vzorků, kdy si lékař vezme speciální bioptickou jehlou, a za kontroly ultrazvuku odebírá vzorky z ložiska. Nyní pacientka může cítit lehký tlak, nikoliv však ostrou bolest, případně je možné po domluvě s lékařem přidat anestetikum. Bioptická jehla odebere jednotlivé vzorky, vždy je potřeba jich mít několik, aby v laboratoři měli dostatek materiálu pro určení přesné diagnózy.

Tím výkon končí, nyní překryjeme místo vpichu sterilními čtverci a stlačíme, abychom zamezili případnému krvácení. Po dostatečné kompresi místo vpichu přelepíme náplastí a pacientka může odejít domů.

Vzorky odesíláme do laboratoře, výsledek zpravidla obdržíme během 10 – 14 dní. Tento čas čekání a nejistoty je pro pacientku jistě nepříjemný, postup bohužel nelze urychlit. Hned jak obdržíme výsledky, telefonicky pacientku kontaktujeme a domluvíme se na dalším postupu.

Vakuová biopsie pod ultrazvukem

K provedení vakuové biopsie pod ultrazvukem přistupujeme v případě, není-li ložisko zcela jednoznačné, nebo pokud se jedná spíše o okrsek s ne zcela jasnými konturami.

Postup se zásadně neliší od core-cut biopsie, probíhá vleže na ultrazvukové vyšetřovně. Místo odběru se znecitliví pomocí lokálního anestetika a lékař pomocí odběrové jehly odebírá vzorky. Po zavedení jehly a odebrání prvních vzorků, se jehla pouze pootočí, můžeme tedy z jednoho vpichu získat vzorky z více míst.

Po ukončení odběru opět následuje komprese místa vpichu, následně zakrytí pomocí lepících stehů a sterilní náplasti.

 

Stereotaktická vakuová biopsie

Stereotaktická vakuová biopsie se provádí v případech, kdy je třeba ověřit takzvané mikrokalcifikace  (viz. slovník pojmů). Vzhledem k tomu, že mikrokalcifikace  nejsou vidět na ultrazvuku, provádí se tento výkon za kontroly mamografu. Úspěšné odebrání mikrokalcifikací záleží na jejich správném zaměření, nejprve tedy radiologická asistentka usadí pacientku k mamografu a vyhledá místo, ze kterého se bude odběr provádět. Dojde ke stlačení prsa jako při běžném mamografickém vyšetření a vyhotoví se kontrolní snímek, kterým ověříme, že jsme našli správné místo. Nyní je důležité, aby se pacientka nehýbala a zůstala sedět ve stejné pozici  po celou dobu výkonu.

Místo lékař opět znecitliví lokálním anestetikem a poté dojde k zavedení odběrové jehly. Samotný odběr také není bolestivý, otáčením jehly lékař docílí odběru několika vzorků tkáně s požadovanými mikrokalcifikacemi.  V některých případech se místo označí tzv. klipem pro budoucí snadnější identifikaci místa odběru.

Místo vpichu se stlačí, abychom zamezili případnému krvácení, a následně ošetří lepícími stehy a sterilní náplastí.

Časté dotazy k biopsii

 • Bude biopsie bolet?

  Samotný výkon bolestivý není, provádí se až po znecitlivění místa odběru. Samotná aplikace anestetika tenkou jehličkou do kůže a podkoží může být nepříjemná a může trochu štípat.

 • Jak dlouho bude biopsie trvat?

  Celkové vyšetření i s odběrem trvá približně 20 minut, odběr samotný řádově minuty.

 • Jaké má výkon rizika?

  Vždy musíme ověřit, zda pacientka nemá alergii na anestetikum, dezinfekci, nebo náplast, a předejít tak alergické reakci.

  Po výkonu obvykle dojde ke vzniku menší modřiny, v ojedinělých případech, kdy se při odběru poruší větší céva, může dojít ke vzniku výraznějšího hematomu.

  Riziko zavlečení infekce do prsu je zanedbatelné (max. 0,05%)

 • Můžu jít po biopsii do práce?

  Po biopsii doporučujeme relativně klidový režim, neznamená to však striktně ležet v posteli. Rozhodně se však vyhnout těžké fyzické práci (zvedání těžkých břemen, mytí oken, sportování). Pokud děláte fyzicky nenáročnou práci, po výkonu do práce můžete.

 • Můžu se ihned po výkonu koupat?

  Sprchovat se můžete hned v den výkonu, koupat se ve vaně, bazénu apod., doporučujeme za 3-5dní, kdy bude místo vpichu klidné a vytvoří se stroupek.

 • Bude mě po odeznění anestetika místo vpichu bolet?

  Může se stát, že se po odběru vytvoří na kůži modřina, můžete tedy cítit bolest, jako kdybyste se do místa uhodila. Doporučujeme místo ledovat, případně si vzít běžné anestetikum, které užíváte na bolest (ne Acylpyrin apod., který způsobuje ředění krve, a mohl by tedy způsobit opětovné krvácení z místa vpichu).

 • Za jak dlouho se dozvím výledky?

  Výsledky obdržíme z laboratoře obvykle za 10-14dní a pacientku budeme telefonicky kontaktovat.

 • Jaký je postup poté, co přijdou výsledky?

  Pokud bude výsledek biopsie vyžadovat řešení, následnou léčbu i operaci zajistíme. Pokud si pacientka chce léčbu zařídit sama, vydáme ji potřebnou dokumentaci.

  V případě, že výsledek biopsie nebude vyžadovat žádné řešení, domluvíme se s pacientkou na další kontrole.